Associació de veïns de Sarrià de Dalt

L´església de la parròquia de Sant Pau un símbol per a Sarrià de Dalt

 
L´any 1952 l´empresa J. y F. Torras Hostench S.A. té la iniciativa de construir a Sarrià de Dalt el grup d´habitatges protegits coneguts posteriorment com a “Grup de vivendes protegides Paulí Torras”. Normalment s´identifica Sarrià de Dalt amb aquest grup de vivendes protegides construïdes els anys cinquanta.
 
 
Però no hem d´oblidar que la zona de Sarrià de Dalt abans de la construcció d´aquestes vivendes era una zona rural. Així cap als anys quaranta del segle XX, entre el cens de cases de pagès de Sarrià de Dalt hi podem trobar: Can Tiranda (el Mas Benefici), Can Jaqué (Mas Reig), Can Nadal (Mas Font), Can Riuró (Can Tomaset), Can Gelada (Can Mariano, Can Culubret), Can Vinyes (Can Brugué), Can Cucut (Ca l´Espluga), Can Vert (Ca l´Aymerich, Mas Jordi), Can Busquets, Can Conna (Can Rimbau), Can Poll, Can Parraguera i Can Marcel.lí . Aquests habitatges es trobaven a la falda de la parròquia de Sant Pau. [Font: Sarrià de Ter, el paper de la història. Coordinació de Josep Brugada. 2006 CCG Edicions].
 
 
La Parròquia de Sant Pau de Sarrià està documentada del segle XI, com a possessió del monestir de Sant Pere de Galligants (Girona). Per tant podem dir que és un element clau a la història de Sarrià de Dalt.
 
 
Quan l´Associació de Veïns de Sarrià de Dalt ens vàrem plantejar de dissenyar un logotip per a l´associació no dubtarem en escollir l´església de la Parròquia de Sant Pau. Creguérem que era un element identificador de Sarrià de Dalt i de la seva història.

 


 
 
El 25 dÙoctubre del 2008 lÙAssociació de veïns de Sarrià de Dalt va organitzar la castanyada de tardor a lÙentorn del Centre Cívic La Cooperativa. Com en anys anteriors vàrem convidar als veïns a que portessin coques casolanes per a poder-les compartir tots mentre sÙanaven coent les castanyes i sÙamenitzà la festa amb un espectacle infantil. Durant la cel•lebració dÙaquesta festa membres del consistori van inaugurar un mural emblemàtic per a Sarrià de Dalt.
 
 
Durant setmanes els artistes Miquel Àngel Cros, amb la col•laboració de Xavier Sayols, va anar gestant a la zona del “Parc de la Coope” aquest esplèndid mural que també mostra lÙesglésia de Sant Pau. Les festes que organitzem lÙAssociació de Veïns: festa de primavera, revetlla dÙestiu, arrossada de la Festa Major, castanyada de tardor estaran així emmarcades a partir dÙara per aquest símbol de Sarrià de Dalt.
 

 
 
Associació de veïns de Sarrià de Dalt
Tardor del 2008